+ ЦЕНОВНИК

Добродошли у ценовник

Уколико имате недоумицу која услуга вам је потребна, потражите нас.

Болести зуба

0 рсд

Преглед

500 рсд

Анестезија

2000 рсд

Хелио пломба једноповршинска

2500 рсд

Хелио пломба двоповршинска

2000 рсд

Амалгамска пломба

1000 рсд

Пломба на млечном зубу

1500 рсд

Пломба у боји на млечном зубу

1000 рсд

Вађење живца по каналу

1000 рсд

Дефинитивно пуњење канала

1000 рсд

Прекривање пулпе

1000 рсд

Заливање фисура

1000 рсд

Toxavit

500 рсд

Дренажа

1000 рсд

Ампутација пулпе

1000 рсд

Интрапулпарни кочић

Ортопедија вилица

1000 рсд

Специјалистички преглед

66000 рсд

Фиксна протеза

78000 рсд

Дајмон систем (енгл. Damon system)

90000 рсд

Дајмон (енгл. Damon) са провидним бравицама

18000 рсд

Мобилни ортодонски апарат

Парадонтологија

2000 рсд

Скидање каменца и полирање

1000 рсд

Скидање меких наслага

500 рсд

Пескарење зуба

500 рсд

Алвожил

500 рсд

Обрада пародонталног џепа

4800 рсд

Оклузални сплинт

Орална хирургија

700 рсд

Вађење млечног зуба

Вађење сталног зуба са анестезијом

2000 рсд

2500 рсд

Компликовано вађење зуба

3000 рсд

Хирушко вађење зуба

500 рсд

Снимак појединачног зуба

6000 - 18000 рсд

Вађење импактираног зуба

12000 рсд

Апикотомија

18000 рсд

Апикотомија 2 зуба

Естетска стоматологија

1000 рсд

Избељивање авиталног зуба

18000 рсд

Керамичка фасета

2500 рсд

Композитна фасета

Циркон на зубу

1000 рсд

12000 рсд

Ординацијско избељивање зуба

Стоматолошка протетика

8400 рсд

Металокерамичка круница

Пуна цирконијум круница

15600 рсд

18000 рсд

Цирконијум керамичка круница

3600 рсд

Ливена надоградња

21600 рсд

Тотална протеза

18000 рсд

Парцијална акрилатна протеза

42000 рсд

Парцијална скелетирана протеза

3000 рсд

Атечмен

36000 рсд

Флексибилна протеза

6000 рсд

Индиректно подлагање протезе

Имплантологија

60000 рсд

Miss implant + абатмент

Zimmer implant + абатмент

84000 рсд